Anmäl dig här

Detta är anmälningssidan både för dig som vill bli ordinarie medlem och för dig som vill bli adoptionssökande. Om du anmäler dig som adoptionssökande under oktober, november eller december månad 2017, behöver du inte betala en ny ärendeavgift för 2018. 

Vilken typ av medlem du vill bli väljer du i formuläret nedan.

Gör så här:

  • Fyll i anmälningsformuläret nedan
  • Betala in relevant avgift till bankgironummer 5065-3898, uppge ditt namn och personnummer i betalningens meddelanderad. Makar betalar gemensam avgift. OBS! Vi sänder dig således ingen faktura.

Att tänka på:

  • Din anmälan kommer behandlas först efter att betalning nått oss, så det kan ta någon dag innan din anmälan bekräftas. 
  • Alla avgifter gäller per kalenderår och förnyas i januari. Avier skickas automatiskt ut per brev.

  

OBS:  Varje anmälan behandlas i tur och ordning baserat på datumet betalningen nått oss.

Person 1
 
 
 
   
 


Person 2
 
 
 
   
 

Adressuppgifter
 
 
 

Typ av medlemskap 
 
 
 
De personuppgifter som lämnas till Adoptionscentrum behandlas enligt PUL för den interna administrationen inom Adoptionscentrum.
Personuppgifter från Adoptionscentrum kan komma att lämnas till socialnämnd eller till utländsk adoptionsmyndighet/organisation. Genom att betala medlemsavgift/sökandeavgift har jag/vi lämnat samtycke till behandlingen.