Samkönade par

Sedan en kort tid tillbaka finns det möjlighet för Adoptionscentrum att sända adoptionsansökningar från samkönade par till utlandet. De länder som är aktuella i dagsläget är Colombia och Sydafrika. Läs mer under Länderna om vilka krav som ställs på sökande.

Än så länge har inte något samkönat par fått besked om att de blivit utsedda som föräldrar till ett barn. Vi vet dock att de barn som skulle kunna bli aktuella är barn med kända särskilda behov och/eller äldre barn.

Vill du få en preliminär bild av dina möjligheter att adoptera är du välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare på telefon 08-587 499 00, säkrast tisdag-torsdag kl 9-12. En definitiv bedömning går att göra först när vi tagit del av medgivande och utredning och även ser det då aktuella adoptionsläget.