Mer än 5000 barn fick det bättre 2014

Vårt arbete har bidragit till att fler barn, både i utsatta familjer och på barnhem, har fått det bättre. 700 barn har fått en familj genom att återförenas med sin släkt eller få en alternativ familj. Fler barn har fått möjlighet att vara barn, de har fått omvårdnad och utbildning. Dessutom får fler unga nu möjlighet att delta i beslut och göra sina röster hörda.

Grunden i arbetet är sprida kunskap om barns rättigheter, om gällande lagar och regelverk och om hur skadligt det är för barn att växa upp på barnhem. För att lyckas med detta arbetar vi med lokala organisationer nära de utsatta barnen. Under 2014 har vi samarbetat med 25 organisationer i tretton olika länder.

För att förebygga att barn överges är det viktigt att stärka utsatta människors självförtroende och möjligheter att själva hävda sina rättigheter. Det kan vara rätten för barnen att gå i skola eller att få livsnödvändig vård och medicin eller bidrag. Men det handlar även om rätten att göra sin röst hörd både inom familjen och utanför så att fler barn och föräldrar själva kan vara med och fatta beslut om sina egna och sina barns liv.