Att göra återresa

Som internationellt adopterad händer det kanske att du någon gång i livet vill resa tillbaka till ditt födelseland. Du kanske bara vill turista i landet eller göra en djupare resa med induviduella syften. Det kanske är viktigt för dig att få besöka platser där du har varit som liten, till exempel ett barnhem eller sjukhus. Om du har bott i en fosterfamilje kanske det är viktigt att träffa dem. Om du har hittat och har kontakt med din biologiska familj eller släktingar, kanske du väljer att resa tillbaka för att träffa dem.

Om du är förälder till en adopterad, händer det kanske att ni funderar på att resa tillbaka till ert barns födelseland och kanske besöka barnhemmet igen, eller fosterfamiljen. För er kanske det är en självklarhet, eller så är det en svag fundering som finns med er ibland. Det är viktigt att tänka på att återresan alltid sker på den adopterades initiativ, oavsett ålder.

Förberedelser

Adoptionscentrum rekommenderar att du planerar återresan i god tid, gärna något år i förväg eller mer. Det kan ta lång tid att få fram kontaktuppgifter eller aktuell informtion om barnhemmet, sjukhuset, fosterfamiljen eller annan instans som vill besökas.

Om du planerar en återresa mer som en turist, kan det vara bra att förbereda sig på att det kan komma många tankar, funderingar och känslor i samband med eller efter resan. Det kan vara bra att fundera igenom och mentalt förbereda sig inför resan och tänka igenom vad du vill med din resa.

Adoptionscentrum rekommenderar att du gör återresan tillsammans med nära familj eller annan närstående person. Det vill säga, med en eller flera personer som kan ge dig stöd och vara ett bollplank om det behövs under resans gång. För dig kanske det även viktigt att ha någon som du kan dela upplevelserna med när du kommer hem.

Både för er som föräldrar och dig som är adopterad, kan det vara bra att ni är medvetna om att resan kan väcka minnen som ni inte visste fanns, speciellt om den adopterade kom till Sverige som lite äldre, kanske några år gammal. 

Hjälp med bokning av olika besök

Adoptionscentrum har möjlighet att hjälpa medlemmar med bokning av besök på barnhem, institutioner eller fosterfamiljer, i vissa av de länder vi har arbetat med. För mer information om hjälp med bokning kan ni ta kontakt med våra handläggare. Kontaktuppgifter hittar ni här. Det är viktigt att ni kontaktar oss i god tid innan återresan, för att vi ska kunna ha möjlighet att hjälpa er, gärna 3 månader innan. Vid skollov eller andra högtider behöver ni ha ännu längre framförhållning.

I vissa fall utgår en avgift i ursprungslandet, exempelvis då landet kräver att tillstånd söks i förväg för att få tillåtelse att besöka barnhemmet.

Anordnade gruppåterresor

För vissa adopterade kan det vara skönt att resa tillsammans med andra adopterade som har varit med om liknande upplevelser som en själv. Adoptionscentrum anordnar årligen gruppåterresor till Sydkorea (i juni). Förhoppningen är att även kunna anordna årliga resor till Colombia.

Att planera och anordna gruppåterresor kräver stora resurser, erfarenhet och tålamod. Eftersom vi är en ideell medlemsbaserad organisation har vi inte möjligheterna eller resurserna att göra återresor till alla länder vi har arbetat med.