Colombia

Barnhemsbesök

Många adopterade och adoptivfamiljer som gör en återresa till Colombia vill besöka barnhemmet där den adopterade befunnit sig. Vissa barnhem kan adopterade/adoptivfamiljen kontakta på egen hand, andra kräver att Adoptionscentrum fungerar som mellanhand och några barnhem finns inte längre kvar.

För att få reda på vad som gäller i ditt fall, kontakta handläggarna för Resor och rötter. 

Att få Adoptionscentrums hjälp att boka ett barnhemsbesök är en medlemsförmån, och vi önskar således att den adopterade/adoptivfamiljen är medlemmar. 

Colombiansk adoptionsakt

Vill du se din adoptionsakt under en återresa måste du i förväg kontakta ICBF (Insituto Colombiano de Bienestar Familiar). ICBF håller på att centralisera hanteringen av alla gamla adoptionsärenden, vilket innebär att alla adoptionsakter håller på att flyttas från adoptionsbarnhemmen till ett centralt arkiv. I de fall där barnhemmen fortfarande har akterna hos sig, får de inte längre lämna ut dem till adopterade/adoptivfamiljer som är på återbesök utan tillstånd från ICBF.

För att få ta del av din adoptionsakt måste du, eller adoptivföräldrarna (för barn under 18 år), mejla en förfrågan ICBF tillsammans med en kopia på id-handling, samt kopia på ditt colombianska födelsebevis och det colombianska adoptionsbeslutet (sentencia). Mejladressen till avdelningen på ICBF som arbetar med detta är följande: busquedaorigenesadoptados@icbf.gov.co Kontakta ICBF i god tid innan återresan. 

Colombianskt pass/dubbelt medborgarskap

Om du är adopterad efter juli 1991 har du dubbelt medborgarskap och måste enligt colombiansk lag vid in- och utresa till Colombia kunna visa colombianskt pass om så efterfrågas. För information om hur du går tillväga för att skaffa ett colombianskt pass kontaktar du det colombianska konsulatet i Stockholm. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Personalen på konsulatet pratar engelska och spanska. 

Om du är adopterad innan juli 1991 har du inte kvar ditt colombianska medborgarskap, men du kan kontakta konsulatet för att genomgå en process för att återaktivera det.