Sydafrika

Barnhemsbesök

Vid en återresa till Sydafrika är det många adopterade/adoptivfamiljer som önskar besöka barnhemmet där den adopterad befunnit sig. Ett barnhembesök i Sydafrika måste ske via officiella kanaler. För ärenden i Kapstaden kontaktar ni Adoptionscentrum, som i sin tur kontaktar Abba Adoptions i Kapstaden. I Pretoria kan ni själva kontakta Martie Swart på resebyrån Break-Away, som meddelar Abba Adoptions för att ordna med besöket. Break-Away är Abba Adoptions officiella samarbetspartner när det kommer till återresor.

Break-Away kan även hjälpa till att boka andra arrangemang och reseprogram utefter era önskemål.