Sydkorea

Adoptionscentrum kan hjälpa dig som är medlem att boka ett besök på SWS kontor, titta i din adoptionsakt eller ordna ett möte med fosterfamilj via SWS. Du kan även ta direktkontakt med SWS.

Adoptionscentrum brukar anordna gruppresor till Sydkorea en gång per år. Anmälan brukar komma ut i slutet av året, kring oktober. Resan brukar vara i början av juni varje år. Sista anmälningsdagen för gruppåterresan 2017, var den 1 mars.