Vi behöver dig!

11 februari 2018 är det årsmöte i AC Sydöst! Några av våra kollegor lämnar sina uppdrag efter flera års troget engagemang i styrelsen. Vi behöver nya kompisar att jobba vidare med. Är du nyfiken på att jobba i en liten men trevlig lokalförening som jobbar för både Blekinge och Kronobergs intresse? Kontakta isåfall Åsa Edberg i vår valberedning 070-202 48 32.