Adoption

Att adoptera är en fantastisk möjlighet att bli förälder på, att skapa ett tryggt och levande hem med all dess glädje och utmaningar.

Att adoptera innebär att få ett barn i sin vård, ett eget barn med allt vad det innebär. Det enda du vet är att barnet redan finns och från början har haft två biologiska föräldrar som är mer eller mindre kända, ibland helt okända. Detta barn behöver trygghet och kärlek för att växa och bli en stark människa. I andra änden av adoptionskedjan finns människor som längtar efter att bli föräldrar. Som vill ge kärlek, tid och energi till ett barn.

Vi som arbetar på Adoptionscentrum brinner för detta: att ge barn en familj och vi gör vårt bästa för att alla adoptioner ska bli trygga och glädjerika. Många av oss som arbetar här vet av egen erfarenhet att adoption är ett fantastiskt sätt att bli förälder på. Andra är själva adopterade.

Om du har funderingar och frågor om adoption, är du välkommen att mejla rådgivarna på radgivare@adoptionscentrum.se eller ringa på tel 08-587 499 00 och be om att få prata med en av rådgivarna.

Går du i adoptionstankar och vill delta i ett digitalt informationsmöte om adoption - klicka här!

 

Varför ska jag välja Adoptionscentrum?

När du väljer att starta en adoptionsprocess hos oss på Adoptionscentrum får du tillgång till en rad tjänster, och vi delar med oss av över 50 års erfarenhet av adoption. Adoptionscentrum har auktorisation av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Adoptionscentrum

 • Är den adoptionsorganisation i Sverige som har auktorisation att arbeta med flest länder
 • Har världsomspännande kontakter och mycket gott renommé utomlands
 • Har lokalt anställd personal i flera länder
 • Besöker de länder där vi har verksamhet, minst en gång per år
 • Arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • Driver frågor om etik och rättssäkerhet i adoptionsarbetet i ett internationellt samarbete
 • Är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • Har funnits i mer än 50 år och förmedlat över 25 000 adoptioner från 60 olika länder

Hos Adoptionscentrum möter du

 • Rådgivare som i allmänhet är socionomer och/eller adoptivföräldrar, de ger information och stöd i början av adoptionsprocessen
 • Handläggare med specifik kunskap om barn och det land du adopterar från och som följer ditt ärende under hela adoptionsprocessen
 • Landansvariga med stor internationell erfarenhet och som ansvarar för samarbetet med länder där vi har verksamhet
 • PAS-verksamhet, Post Adoption Service, där både adoptivföräldrar och adopterade kan få råd och stöd i olika faser av livet
 • Den lokalavdelning som du geografiskt tillhör, som erbjuder utbildningar, träffar och kontakt med andra adoptivfamiljer

Du är trygg hos Adoptionscentrum

 • När din ordinarie rådgivare eller handläggare är frånvarande finns det alltid en ersättare
 • Vi hjälper dig att kontrollera alla adoptionsdokument du sammanställer, så att allting är korrekt när ansökan sänds till det land du vill adoptera ifrån
 • Bestyrkan av adoptionsdokumenten ombesörjes i de allra flesta fall av Adoptionscentrum och ingår normalt i adoptionsavgiften
 • I samband med att du får besked om barn fastställs adoptionsavgiften, inga ytterligare avgifter tillkommer