Adoptionsstatistik

Här får du information om antalet genomförda adoptioner 2020. Sidan uppdateras varje månad.

Statistik för tidigare år finns tillgänglig, men för de första åren under 1970-talet kan statistiken vara ofullständig.

2020 Antal adoptioner/mån                  
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippinerna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydafrika 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydkorea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7