Statistik 2016

Anlända barn 2016                                   

 

Åldersfördelning per land för barn adopterade 2016

 

Könsfördelning per land för barn adopterade 2016

 

Syskonpar 2016

 

Föräldrars ålder för barn adopterade 2016