Statistik 2017

Anlända barn 2017

 

Syskongrupper 

 

Åldersfördelning per land för barn adopterade 2017

 

Könsfördelning per land för barn adopterade 2017

 

Föräldrars ålder för barn adopterade 2017