Statistik 2018

Antal genomförda adoptioner 2018

Antal adoptioner 2018

 

Antal syskonpar 2018

Antal syskonpar 2018

 

Ålder på barn adopterade 2018

Åldersfördelning 2018

 

Könsfördelning på barn adopterade 2018

Könsfördelning 2018

 

Ålder på föräldrar som adopterat 2018

Föräldrars ålder 2018