Ensamstående

Adoptionscentrum har flera adoptionskontakter som tar emot ansökningar från ensamstående. Länder som är öppna för ensamstående tänker sig i första hand att den sökande är en kvinna, men det har förekommit att Adoptionscentrum förmedlat adoptioner till ensamstående män.

Några av dessa länder jämställer ansökningar från par och ensamstående, medan andra i första hand väljer två föräldrar till barnen. Det medför att ensamstående i ännu högre grad än par behöver vara beredda på att ta emot ett barn med kända särskilda behov och/eller ett äldre barn.

Vill du få en preliminär bild av dina möjligheter att adoptera är du välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare på telefon 08-587 499 00, säkrast tisdag-torsdag kl 9-12. En definitiv bedömning går att göra först när vi tagit del av medgivande och utredning och även ser det då aktuella adoptionsläget.