Adoptionscentrums utlandskontakter

Adoptionscentrum förmedlar adoptioner från Europa, Asien, Afrika samt Latinamerika och har det största adoptionsprogrammet i Sverige.

Alla utlandskontakter har sina specifika regler och krav. Det innebär till exempel att du som är gift, sambo eller ensamstående har olika förutsättningar i olika delar av världen. Din egen möjlighet att ta emot barn med olika bakgrund är också en aspekt på vilken utlandskontakt du kan adoptera ifrån.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare

Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om Adoptionscentrums olika utlandskontakter. Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Internationell adoption
Alla utlandskontakter Adoptionscentrum samarbetar med följer principerna i 1996 års Haagkonvention. Det innebär bland annat ett barn kan adopteras internationellt först efter det att alla möjligheter att hitta en familj (biologiska släktingar eller nationell adoption) inom landet har utretts av myndigheter. 

Auktorisation av MFoF
Det är Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som ytterst reglerar vilka utlandskontakter Adoptionscentrum får samarbeta med. Myndigheten kontrollerar lagar, regelverk och rättsliga principer och beviljar därefter auktorisation för såväl varje svensk organisation som för varje utlandskontakt.