Adoption från Kenya

Landkostnad

I nuläget startar vi inga familjer och har därför inga uppdaterade kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptionsavgiften gäller januari-juni 2016
AVGIFT TILL ADOPTIONSCENTRUM 164 717
Kostnader i utlandet
Förmedlingsarbete i utlandet*1 667
Legala kostnader 28 974
Avgifter till myndigheter ooch samarbetsorgan22 921
Vårdkostnader29 000
Kostnadsgaranti fondering500
TOTALA KOSTNADER I UTLANDET83 061
Kostnader i Sverige
Förmedlingsarbete i Sverige***62 400
Administration15 000
Adoptionshandlingar****6 600
Återrapportering4 400
Sjuk- och olycksfalls- samt reseförsäkring4 200
Resor och rötter fondering1 000
TOTALA KOSTNADER I SVERIGE93 600
TILLKOMMER FAMILJENS EGNA KOSTNAD (uppskattning)
Framtagande av handlingar5 000
Familjens resa18 000
Uppehälle158 000
Återrapportering1 000
TOTALT FAMILJENS EGNA KOSTNADER182 000
TOTALT ADOPTIONSAVGIFT + FAMILJENS EGNA KOSTNAD346 717
AVGÅR BIDRAG FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN40 000
FAMILJENS BERÄKNADE ADOPT KOSTN TOTALT306 717
* Kostnader och ersättningar för representanter samt läkarundersökningar m.m.
** Kostnader för advokat, domstol, pass m.m.
*** Kostnader för förmedlingsarbetet i Sverige, häri ingår kostnader för kontaktupehållande resor och besök m.m.
**** Kostnader för handlingar, översättningar, utredningar, Adoptionscentrums konsultationer av läkare m.m.
Avrundning-11 944
TOTALA KOSTNADER I UTLANDET82 561