Adoption från Makedonien

Makedonien

Tillfälligt stopp för internationella adoptioner
De makedonska myndigheterna har infört ett tillfälligt stopp för internationella adoptioner.
Landet genomgår en de-institutionaliseringsprocess inom den sociala sektorn som omfattar alla institutioner för barn och ungdomar. Parallellt med det arbetet har man också genomfört flera kampanjer för att öka intresset för inhemsk adoption och familjehem, vilket har resulterat i att antalet inhemska adoptioner har ökat.

Det är just nu ovisst när Makedonien kan tänkas komma igång med internationella adoptioner igen. Adoptionscentrum fortsätter följa utvecklingen i landet.