Hur går en adoption till?

Att adoptera är en fantastisk möjlighet och sätt att bilda familj på. Här kan du följa adoptionsprocessen i olika steg och få en översiktlig bild av hur den går till. Tiden varierar från land till land och ärende till ärende.

1. Anmäl dig till Adoptionscentrum Välkommen att anmäla dig till Adoptionscentrum redan innan du påbörjat medgivandeutredningen. Du får tillgång till våra adoptionsrådgivare som är socionomer. De ger information och stöd före och i början av adoptionsprocessen. Detta sker vanligtvis via mejl, telefon eller genom ett digitalt/personligt möte.

När du har betalat in medlems- och ärendeavgiften får du ett ärendenummer som är kopplat till betalningsdatumet. Du får också  en personlig sökandemapp. Ditt ärendenummer kommer att få betydelse för turordningen när det blir dags att starta din adoption. 

Om du anmäler dig under oktober-december, bjuder vi på anmälningsavgiften för 2022 (2.800 SEK), du betalar sedan endast medlemsavgiften (40 SEK/månad) under nästa år.

2. Ansök om medgivande hos din kommun Kontakta socialtjänsten i din hemkommun och ansök om medgivande för adoption. Innan du får påbörja medgivandeutredningen måste du genomgå en obligatorisk föräldrautbildning som socialtjänsten kommer att hänvisa dig till. Efter att medgivandeutredningen är slutförd, fattar socialnämnden beslut om medgivande. Medgivandet gäller i tre år.

3. Välj land När medgivandeutredningen är klar och du har fått medgivande för adoption är det dags att skickar in kopior av dessa till oss. Efter att adoptionsrådgivarna gått igenom dina handlingar, kontaktar de dig för att ni gemensamt ska komma fram till dina adoptionsmöjligheter och val av land.

4. Adoptionsansökan till utlandet Med hjälp av instruktioner och din personliga handläggare sammanställer du en adoptionsansökan som skickas till det aktuella landet som du ska adoptera ifrån. I samband med detta betalar du halva adoptionsavgiften och skriver på ett avtal med Adoptionscentrum. 

5. Besked om barn När du blivit utsedd som förälder till ett barn får du information om barnet och den fortsatta adoptionsprocessen. I samband med detta ska du betala in den andra delen av adoptionsavgiften.

6. Resan Du reser till barnets ursprungsland. Hur länge du ska vara på plats varierar från land till land.

7. Hemma med barn Välkommen hem! Efter att du kommit hem med ditt barn ska du göra uppföljningsrapporter till ursprungslandet. 

Om ditt barn i framtiden vill veta mer om sin bakgrund eller göra en återresa till sitt ursprungsland, hjälper vi gärna till även med detta.


Frågor och svar om adoption

Finns det en övre åldersgräns? Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, ålder är en av flera faktorer som ligger till grund för socialtjänstens medgivande. Våra utlandskontakter har egna åldersgränser.

Måste man vara gift för att få adoptera? Nej, sambopar och gifta behandlas lika i bedömningen om medgivande av svenska myndigheter. Dock har de flesta av Adoptionscentrums utlandskontakter krav på giftermål. 

Vilka adoptionsmöjligheter finns för ensamstående? För ensamstående kvinnor finns flera olika adoptionsalternativ. För ensamstående män är möjligheterna mer begränsade. Ta kontakt med våra adoptionsrådgivare, så kan de berätta mer utifrån dina personliga förutsättningar.

Kan man adoptera trots sjukdom? Ja, många av våra utlandskontakter accepterar olika typer av sjukdomar eller diagnoser, om det finns en god framtidsprognos.  Ta kontakt med våra adoptionsrådgivare angående din specifika situation.

Vad kostar det att adoptera? Adoptionsavgiften är olika för olika länder. Exakt information finns på respektive landsida. Detaljerad information finns här.

Hur lång tid tar det att adoptera? Tiden för att genomföra en adoption varierar beroende på många olika faktorer. Från att du har skickat din adoptionsansökan till en utlandskontakt och fram till hemkomst med barnet kan ta allt ifrån några månder till drygt tre år. 

Kan en noterad uppgift i belastningsregistret hos Polismyndigheten vara ett hinder för adoption? Ja, ingen av våra utlandskontakter accepterar notering i belastningsregistret. 

Jag vill adoptera min frus barn, hur gör jag? Ta kontakt med tingsrätten där ni bor och fråga hur ni kan gå tillväga.

Har ni några tips på litteratur om adoption? Litteraturtips finns här. Se även filmen "Längtar du" här.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare via telefon: 08-587 499 00.

Du är också välkommen att delta i våra digitala informationsmöten för dig som är Nyfiken på Adoption. För mer information klicka här.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player