Adoptera genom Adoptionscentrum

När du väljer att starta en adoptionsprocess hos oss på Adoptionscentrum får du tillgång till en rad tjänster, och vi delar med oss av 50 års erfarenhet av adoption. Adoptionscentrum har auktorisation av MFoF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Adoptionscentrum

 • är den adoptionsorganisation i Sverige som har auktorisation att arbeta med flest utlandskontakter
 • har världsomspännande kontakter och mycket gott renommé utomlands
 • har lokalt anställd personal i flera länder
 • besöker de länder där vi har verksamhet, minst en gång per år
 • arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • driver frågor om etik och rättssäkerhet i adoptionsarbetet i ett internationellt samarbete
 • är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • har funnits i mer än 50 år och förmedlat över 25 000 adoptioner från 60 olika länder

 

Hos Adoptionscentrum möter du

 • rådgivare som i allmänhet är socionomer och/eller adoptivföräldrar. De ger information och stöd i början av adoptionsprocessen
 • handläggare, som följer ditt ärende under hela adoptionsprocessen. Handläggaren har specifik kunskap om barn och det land du adopterar från
 • landansvariga med stor internationell erfarenhet och som ansvarar för samarbetet med länder där vi har verksamhet
 • PAS-verksamhet, Post Adoption Service, där både adoptivföräldrar och adopterade kan få råd och stöd i olika faser av livet
 • den lokalavdelning som du geografiskt tillhör. De erbjuder utbildningar, träffar och kontakt med andra adoptivfamiljer

 

Du är trygg hos Adoptionscentrum

 • när din ordinarie rådgivare eller handläggare är frånvarande finns det alltid en ersättare
 • vi hjälper dig att kontrollera alla adoptionsdokument du sammanställer, så att allting är korrekt när ansökan sänds till det land du vill adoptera ifrån
 • bestyrkan av adoptionsdokumenten ombesörjes i de allra flesta fall av Adoptionscentrum och ingår normalt i adoptionsavgiften
 • i samband med att du får besked om barn fastställs adoptionsavgiften, inga ytterligare avgifter tillkommer