Därför Adoptionscentrum

Adoptionscentrum

 • är den adoptionsorganisation i Sverige som har auktorisation att arbeta med flest länder. Det innebär att vi har stor möjlighet att hjälpa de som vänder sig till oss
 • har världsomspännande kontakter och mycket gott renommé utomlands
 • är drivande i internationellt samarbete gällande etiska normer i adoptionsarbetet
 • arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
 • är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • besöker de länder där vi har verksamhet, minst en gång per år
 • har lokalt anställd personal i flera länder
 • har funnits i snart 50 år och förmedlat 25.000 adoptioner från 60 olika länder
 • har sitt kansli i Stockholm. Vi har närhet till många myndigheter, det är också lätt för de flesta att resa hit

När du valt Adoptionscentrum får du kontakt med

 • rådgivarna som är socionomer och/eller adoptivföräldrar. De ger information och stöd i början av adoptionsprocessen
 • handläggarna som har specifik kunskap om barn och ansökningshandlingar avseende det land du adopterar från, handläggaren följer ditt ärende under hela adoptionsprocessen
 • landansvariga som har stor internationell erfarenhet och som ansvarar för samarbetet med de länder där vi har verksamhet
 • den lokalavdelning som du geografiskt tillhör, de erbjuder utbildningar samt träffar och kontakt med andra adoptivfamiljer

Annat speciellt med Adoptionscentrum

 • när din ordinarie rådgivare eller handläggare är frånvarande, finns det alltid någon ersättare att kontakta
 • du iordningställer själv adoptionsdokumenten utifrån en utförlig instruktion, men vi erbjuder oss alltid att kontrollera dokumenten så att allt är korrekt innan ansökan sänds till annat land
 • bestyrkan av adoptionsdokumenten ombesörjes i de allra flesta fall av Adoptionscentrum och ingår normalt i adoptionsavgiften
 • i samband med att du får besked om barn fastställs adoptionsavgiften vilket innebär att det inte blir några ytterligare avgifter