Frågor och svar om adoption

Här går vi igenom de vanligaste frågorna och svaren om adoption.

Finns det en övre åldersgräns för att adoptera? 

Nej, det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, ålder är bara en av flera faktorer som ligger till grund för socialtjänstens medgivande. Våra utlandskontakter i olika länder har egna åldersgränser. Många ursprungsländer anser att åldersskillnaden mellan barn och föräldrar inte ska vara för stor, vilket innebär att äldre sökande kan adoptera ett lite äldre barn. 

Måste vi vara gifta för att få adoptera?

Nej, enligt svenska adoptionsregler har sambopar samma möjlighet som gifta par att adoptera. Många av Adoptionscentrums utlandskontakter kräver dock äktenskap ett visst antal år, medan andra godkänner adoption till sambopar. Oavsett vilka krav utlandet ställer i dessa frågor, kan ni anmäla er som adoptionssökande hos Adoptionscentrum, gå föräldrautbildningen och påbörja medgivandeutredningen utan att vara gifta.

Vi är ett samkönat par, kan vi adoptera?

Ja, Adoptionscentrum kan i dagsläget sända adoptionsansökningar från samkönade par till Colombia och Sydafrika. Läs mer om vilka krav som ställs på adoptionssökande i olika länder.

Vilka adoptionsmöjligheter finns för mig som ensamstående?

Adoptionscentrum har flera adoptionskontakter som tar emot ansökningar från ensamstående. Länder som är öppna för ensamstående tänker sig i första hand att den sökande är en kvinna, men det förekommer att Adoptionscentrum förmedlar adoptioner till ensamstående män.

Några länder jämställer ansökningar från par och ensamstående, medan andra i första hand väljer två föräldrar till barnen. Ensamstående behöver i högre grad än par vara beredda på att ta emot barn med kända särskilda behov och/eller äldre barn.  

Kan man adoptera trots sjukdom? 

Ja, många av våra utlandskontakter accepterar olika typer av sjukdomar eller diagnoser, om det finns en god framtidsprognos. Ta kontakt med våra adoptionsrådgivare angående din specifika situation.

Kan en noterad uppgift i belastningsregistret hos Polismyndigheten vara ett hinder för adoption? 

Ja, ingen av våra utlandskontakter accepterar notering i belastningsregistret.  

När ska jag egentligen ställa mig i kö för att kunna adoptera?

Så snart du börjar fundera på om adoption kan vara ett alternativ för dig att bilda familj på, rekommenderar vi att du blir medlem i Adoptionscentrum och betalar ärendeavgiften för att få en köplats som adoptionssökande.

Till vissa länder kan vi skicka adoptionsansökningar direkt, men till många länder är det kö för att kunna skicka sin ansökan. Då är det kötiden som avgör när du är på tur att få skicka din ansökan till landet.

Kan jag välja vilket land jag adopterar ifrån?

Delvis. De länder Adoptionscentrum samarbetar med har egna krav på blivande adoptivföräldrar, vad gäller bland annat ålder, hälsotillstånd och äktenskapets längd. Detta styr vilket land du kan skicka din adoptionsansökan till. I samråd med våra adoptionsrådgivare kan du diskutera vilka möjliga alternativ som finns utifrån dina förutsättningar. 

Hur gamla är barnen som adopteras?

Majoriteten av de barn som adopteras via Adoptionscentrum är under tre år gamla, men det finns också äldre barn och syskonpar/grupper som behöver familj.

Vad betyder det att ett barn har särskilda behov? 

I de länder där Adoptionscentrum har ett samarbete prioriteras inhemsk adoption, vilket innebär att små och friska barn ofta kan få en familj inom det egna landet. Det betyder att utländska adoptionssökande ofta behöver ha någon form av öppenhet för barn med särskilda behov.

Det kan handla om en utvecklingsförsening, funktionsnedsättning, skada eller sjukdom som innebär att barnet behöver extra stöd, hjälp eller behandling under en kortare eller längre period.

Även äldre barn och syskongrupper räknas ibland som barn med särskilda behov eftersom det är svårare att hitta föräldrar till dessa barn.

Vilken information får jag reda på om barnet?

Informationen du får vid besked om barn varierar från land till land. Från vissa länder är informationen mycket omfattade, medan den är mer begränsad från andra länder. Du får alltid ta del av en social rapport som berättar om barnets ålder, kön och om barnets bakgrund. En medicinsk rapport som innehåller information om barnets fysiska och psykiska hälsa ingår också. Du får alltid minst ett foto på barnet, och ibland även en film. Adoptionscentrum vidarebefordrar alltid all den information som vi får om barnet till dig.

Vad kostar det att adoptera? 

Adoptionsavgiften är olika för olika länder. Adoptionsavgiften täcker dels kostnaderna för adoptionen i Sverige, dels kostnaderna i barnets ursprungsland. Information om adoptionsavgiften finns på respektive landsida. Kostnaden ses regelbundet över och justeras två gånger per år av förbundsstyrelsen.

När du kommit hem med ditt barn kan du ansöka om adoptionsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget, som är på 75 000 kronor, hjälper till att täcka en del av kostnaderna.

Hur lång tid tar det att adoptera? 

Tiden för att genomföra en adoption varierar beroende på många olika faktorer. Från att du har skickat din adoptionsansökan till en utlandskontakt och fram till hemkomst med barnet kan det ta allt ifrån några månader till drygt tre år. 

Jag vill adoptera från ett land som Adoptionscentrum inte har samarbete med. Kan ni hjälpa till?

Nej, Adoptionscentrum kan endast förmedla adoptioner från de länder där vi har auktorisation. Om du vill adoptera ett barn från ett annat land, en så kallad ”enskild adoption”, måste du vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för att ansöka om tillstånd att genomföra en enskild adoption. För att få tillstånd behöver du ha särskilda skäl, exempelvis att du har en koppling till landet du vill adoptera från. Dessutom måste förmedlingssättet vara tillförlitligt, alltså att processen i landet går till på ett etiskt korrekt sätt. Läs mer om enskild adoption på MFoF:s hemsida.

Kan jag adoptera ett barn som är fött i Sverige?

Ja, men det är endast ett fåtal barn som är aktuella för inhemsk adoption. Adoptionscentrum handlägger inte dessa ärenden, utan det gör den kommun där barnet är fött.

Jag vill adoptera min frus barn, hur gör jag? 

Adoptionscentrum arbetar endast med internationella adoptioner. Ta kontakt med tingsrätten där ni bor och fråga hur ni ska gå till väga.

Varje månad bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte "Nyfiken på adoption?" där vi ger ytterligare information. Läs mer här.