Samkönade par

Det finns möjlighet för Adoptionscentrum att sända adoptionsansökningar från samkönade par till utlandet. De länder som är aktuella i dagsläget är Colombia och Sydafrika. Läs mer under Länderna om vilka krav som ställs på adoptionssökande.

Vill du få en preliminär bild av dina möjligheter att adoptera är du välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare på telefon 08-587 499 00, säkrast tisdag-torsdag kl 9-12. En definitiv bedömning går att göra först när vi tagit del av medgivande och utredning och även ser det då aktuella adoptionsläget.