Instruktioner för uppföljningsrapporterna

Dessa instruktioner och blanketter kan komma att ändras. Titta därför igenom detta inför varje ny rapport.

Ansvariga för uppföljningsrapporterna hos Adoptionscentrum är Anneli Bonells Björklund, tel. 08-587 499 29 och Malin Ekanem, tel. 08 587 499 04.

 

Uppföljningsrapporterna kan delas in i två grupper:

1. OBLIGATATORISKT: Rapporter som skrivs av er utredare på kommunen (Official Follow-up Report).

Dessa rapporter är obligatoriska för alla som adopterar från Sydafrika. I samband med att er utredare skriver under samtycke om att adoptionen får fortsätta, skriver hen även under en överenskommelse att bistå er med ett visst antal uppföljningsrapporter. Ni ansvarar för att ta kontakt med er utredare i god tid inför varje rapport. Dessa rapporter ska skickas in per post.

2. I FÖREKOMMANDE FALL: Rapporter som skrivs av er själva i form av brev till biologiska mamman (Letter & Photos).

Om barnet har känd bakgrund, ska personliga rapporter i form av brev riktade till den biologiska mamman skrivas under de två första åren. Den biologiska mamman eller ev. annan anhörig kan ta del av dessa rapporter. Abba anser även att dessa brev är viktiga om/när den adopterade i framtiden kommer dit och vill ta del av handlingarna som rör  adoptionen. Om ni omfattas av de personliga rapporterna undertecknar ni, innan ni lämnar Sydafrika, ett dokument hos Abba där ni förbinder er att skicka rapporterna enligt ett specifikt tidsschema. (OBS, innan november 2019 var Letter & Photos obligatoriskt för alla. Har ni adopterat innan dess ska ni fortsätta att skriva dessa rapporter). Letter & Photos rapporter ska skickas via e-post till sydafrikaaterrapport@adoptionscentrum.se  

Samtliga rapporter hanteras konfidentiellt.

 

Försenad rapportering

Alla rapporter ska skrivas. Blir ni försenade med någon rapport, ber vi er meddela oss. Vid behov kan vi komma överrens om att skjuta på någon rapport. Abba har gett klara besked att man inte kan slå ihop flera rapporter, vare sig de egna eller kommunens.

Uteblivna rapporter skapar oro för barnets välbefinnande i ursprungslandet och kan eventuellt även komma att påverka framtida adoptionsverksamhet.

 

Rapportschema för barn 0-36 månader vid adoptionstillfället

     (3 månader – Er egen första Letter & Photos)

4 månader – Kommunens första Official Follow-up Report

     (6 månader – Letter & Photos)

     (9 månader – Letter & Photos)

     (12 månader – Letter & Photos)

16 månader – Kommunens Official Follow-up Report

     (16 månader – Letter & Photos)

     (20 månader – Letter & Photos)

     (24 månader – Er egen sista Letter & Photos)

28 månader – Kommunens Official Follow-up Report

40 månader – Kommunens Official Follow-up Report

52 månader – Kommunens sista Official Follow-up Report

 

Rapportschema för barn 36 månader och äldre vid adoptionstillfället

2 månader – Kommunens första Official Follow-up Report

     (3 månader – Er egen första Letter & Photos)

6 månader – Kommunens Official Follow-up Report

     (6 månader – Letter & Photos)

     (9 månader – Letter & Photos)

     (12 månader – Letter & Photos)

     (16 månader – Letter & Photos)

18 månader – Kommunens Official Follow-up Report

     (20 månader – Letter & Photos)

     (24 månader – Er egen sista Letter & Photos)

30 månader – Kommunens Official Follow-up Report

42 månader – Kommunens Official Follow-up Report

54 månader – Kommunens sista Official Follow-up Report

 

Vid adoptionen av syskon i olika åldrar görs överenskommelse med Abba om när och hur rapporterna ska skrivas.

 

Kommunens uppföljningsrapporter

Dessa rapporter går till Abba och till domstolen och skickas per post till Adoptionscentrum.

För barn som är 0-36 månader vid adoptionstillfället ska kommunen skriva 5 rapporter. De skrivs 4, 16, 28, 40 samt 52 månader räknat från det ni har fått barnet i er vård, d.v.s. "Date of placement". 

För barn äldre än 36 månader vid adoptionstillfället ska kommunen skriva 6 rapporter. De skrivs 2, 6, 18, 30, 42, samt 54 månader räknat från det ni har fått barnet i er vård, d.v.s. "Date of Placement"

De två första rapporterna ska särskilt fokusera på anknytningsprocessen, både ur barnets och föräldrarnas perspektiv.

Normalt skriver utredaren skriver på svenska och ni anlitar en auktoriserad översättare för att översätta rapporten till engelska. Översättningen ska vara tydligt stämplad och signerad av översättaren, eftersom den svenska utredningen ej bifogas till Sydafrika. Utredaren kan skriva direkt på engelska, om denne känner sig bekväm med detta och får göra det enligt sina direktiv.

Det förekommer att utredare och familj överenskommer om annat sätt att lösa översättningen på än med auktoriserad översättare. Detta får dock inte innebära på något sätt lägre krav på översättningen, som ska vara korrekt och på god engelska. I dessa fall ska översättningen ha utredarens originalunderskrift.

För att Abba lätt ska kunna se vem rapporten gäller och vilken rapport det är, sätter ni allra först ett Försättsblad.

Därefter kommer själva uppföljningsrapporten. Till den översatta rapporten ska blanketten "Follow-up report" användas, som finns på MFoF:s hemsida

Skicka även med foton för den aktuella perioden.

 

Fotografier

Skicka mellan 3 och 6 fotografier, insatta i fotofickor eller upplimmade på A4-papper. Det går också bra med bilder utskrivna från dator (men kvalitén ska vara lika bra som vid fotoutskrift). Skriv en text på engelska som berättar vad bilderna föreställer.

Bilderna ska visa hur barnet växer, utvecklas och lever i sin nya tillvaro men gärna också barnets personlighet. Försök få till kärleksfulla och glada och kanske även humoristiska bilder av barnet, både i närbild och i helfigur. Se till att barnets ansikte är väl synligt. Försök få med en familjebild till varje rapport. Vänner och släkt och lekkamrater får gärna finnas med på foton tillsammans med barnet. Visa gärna när ni går i kyrkan, kyrkans barntimmar, skola etc. Tänk också på hur barnet är klätt och hur omgivningen ser ut. Bilder på nakna barn (och vuxna) och pottbilder bör man inte skicka till Sydafrika. Badbilder där alla har badkläder kan gå bra, men försök välja bilder som inte är alltför nakna. Undvik bilder på barn som hjälper till i köket. Beskrivningar av hur barnet "arbetar" i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom det i Sydafrika förekommer att barn används som tjänstefolk och det kan finnas en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

Vid de tillfällen rapporten från kommunen och från er skickas samtidigt, bör ni välja delvis olika foton till de båda rapporterna. Tänk på vem som ska få respektive rapport och att bilderna ska täcka den period som rapporten täcker.

 

Kommunens återrapport innehåller:

1. Försättsblad

2. Uppföljningsrapporten på engelska, inklusive MFoF:s blankett

3. Foton

 

Rapporten ska skickas in i följande antal exemplar:

• 2 exemplar fulla uppsättningar (nummer 1+2+3)

• 1 exemplar utan foton (nummer 1+2).

 

Obs 1, Ni ska inte skicka med den svenska rapporten.

Obs 2, Glöm inte att originalrapporterna på engelska ska ha originalunderskrift, alternativt med översättarens stämpel eller underskrift i original.

Obs 3, Det är viktigt att rätt antal kopior på rapporterna kommer in till Adoptionscentrum eftersom de ska till olika mottagare i Sydafrika. En kopia av kommunens skrivna rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum, dock inga foton.

Vi rekommenderar att ni sparar en kopia till er själva på allt ni skickar till Adoptionscentrum.

 

Skicka rapporten till:

"Rapport till Sydafrika"

Adoptionscentrum

Box 1188

171 23 Solna

 

Bekräftelse om rapporten kommit fram

Vi skickar alltid en bekräftelse efter att vi mottagit den första respektive den sista rapporten och i mån av tid för övriga rapporter. Utgå ifrån att rapporten kommit fram, om ni inte får någon påminnelse. Om något saknas, hör vi av oss.

 

Letter & Photos, egna uppföljningsrapporter 

Om ni ska skriva de personliga återrapporterna, Letters & Photos, går dessa till Abba och den biologiska mamman eller ev. annan anhörig kan de del av rappoterna. De skall skickas via e-post till: sydafrikaaterrapport@adoptionscentrum.se

Ämnesraden i ert mejl ska innehålla följande information: Makens efternamn / Barnets sydafrikanska namn / adoptionsdatum / Letter 1 (det nummer som är korrekt) / Sweden / Barnhem. Exempel: Pettersson/Nelson Mandela/19 July 2016/Letter 2/Sweden/Door of Hope

Om ni vill att rapporten även ska gå till barnhemmet, vilket är väldigt uppskattat, ska ni lägga till "/POS" i slutet av ämnesraden, d.v.s. Makens efternamn / Barnet sydafrikanska namn / adoptionsdatum / Letter 1 (det nummer som är korrekt) / Sweden / Barnhem / POS. Exempel: Pettersson/Nelson Mandela/19 July 2016/Letter 2/Sweden/Door of Hope/POS

Adoptionsdatum är det datum ni var i domstol.

Under de två första åren kommer ni att skriva sju egna uppföljningsrapporter. De skrivs 3, 6, 9, 12, 16, 20 samt 24 månader räknat från det ni har fått barnet i er vård, d.v.s. "Date of placement".

Rapporten ska skrivas på dator och ska vara minst en hel A4-sida. Den ska vara utformad som ett personligt brev till den biologiska mamman. Inled med ”To + biologiska mammans namn” eller ”Dear birthmother”.

Anlita en översättare om ni är osäkra på engelska. Det är mycket viktigt att språket inte är ett hinder för hur bra rapporterna blir. Berätta vad ni gör under en dag/vecka, hur barnet utvecklas och vad han/hon tycker om/inte tycker om. Berätta om återkommande vardagliga händelser men även om nya upplevelser. Berätta vad ni tänker och känner inför barnet och dess utveckling. Det kan vara svårt att komma ihåg vad som hänt även om det bara rör sig om några månader,så ett tips är att göra någon daglig anteckning om sådant som kan passa att ta med i nästa rapport. Det är förstås viktigt att det framgår av det framgår hur mycket ni älskar barnet. Datera och underteckna brevet med era förnamn, ej efternamn.

 

Fotografier

Till varje rapport ska 4-6 digitala foton för den aktuella perioden ingå. Skriv en tydlig kommenterande text till varje foto.

Bilderna ska visa hur barnet växer, utvecklas och lever i sin nya tillvaro men gärna också barnets personlighet. Försök få till kärleksfulla och glada och kanske även humoristiska bilder av barnet, både i närbild och i helfigur. Se till att barnets ansikte är väl synligt. Tänk också på att få med en familjebild till varje rapport. Vänner och släkt och lekkamrater får gärna finnas med på foton tillsammans med barnet. Visa gärna när ni går i kyrkan, kyrkans barntimmar, skola etc. Tänk också på hur barnet är klätt och hur omgivningen ser ut. Bilder på nakna barn (och vuxna) och pottbilder bör man inte skicka till Sydafrika. Badbilder där alla har badkläder kan gå bra, men försök välja bilder som inte är alltför nakna. Undvik bilder på barn som hjälper till i köket. Beskrivningar av hur barnet "arbetar" i köket, med städning, på tomten etc. är inte heller bra, eftersom det i Sydafrika förekommer att barn används som tjänstefolk och det kan finnas en rädsla för att det är därför som västerländska par adopterar.

Vid de tillfällen rapporten från kommunen och från er skickas samtidigt, bör ni välja delvisolika foton till de båda rapporterna. Tänk på vem som ska få respektive rapport och att bilderna ska täcka den period som rapporten täcker.

 

Den personliga uppföljningsrapporten innehåller följande bifogade dokument:

1. Personligt skrivet brev på god engelska underskrivet av båda föräldrarna. Skanna brevet och bifoga som dokument till mejlet.

2. Foton