Uppföljningsrapporter Ukraina

Instruktioner för uppföljningsrapportering till Ukraina:

Rapport nr 1 Adoptionscentrum tillhanda 6 månader efter barnets hemkomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 2 Adoptionscentrum tillhanda 1 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 3 Adoptionscentrum tillhanda 2 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 4 Adoptionscentrum tillhanda 3 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 5 Adoptionscentrum tillhanda 6 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 6 Adoptionscentrum tillhanda 9 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 7 Adoptionscentrum tillhanda 12 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 8 Adoptionscentrum tillhanda 15 år efter barnets ankomst till Sverige. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Rapport nr 9 Adoptionscentrum tillhanda då barnet fyller 18 år. Skrivs av familjen. Fotografier bifogas.

Ansvarig för uppföljningsrapporterna hos Adoptionscentrum är Nils Karlström. Om du har några frågor, kontakta Nils via nils.karlstrom@adoptionscentrum.se eller 08-587 499 02.

Utformning

Rapporterna skrivs på engelska. Till varje rapport ska fotografier bifogas. Spara även en kopia på rapporten för egen del.

Varje rapport ska inledas med:

 • Barnets nya och gamla namn
 • Födelsedatum
 • Datum för domstolsbeslut i Ukraina
 • Registreringsnummer vid Adoptionsmyndigheten i Kiev
 • Datum för ankomst till Sverige
 • Adoptivföräldrarnas namn och adress

Vidare ska rapporten innehålla följande uppgifter:

 • Barnets längd och vikt (gäller endast småbarn, sådan information behövs ej vad gäller tonåringar)
 • Barnets hälsotillstånd
 • Barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, kunskaper och färdigheter
 • Hur barnet och familjen har anpassat sig till varandra
 • Hur barnet trivs på dagis, lekis, i skolan, i samvaro med kamrater, släktingar och familjens vänner

Fotografier

Med samtliga rapporter ska 4-6 fotografier skickas med. På något fotografi ska även föräldrarna tillsammans med barnet finnas med. Det är även bra om syskon, mor- och farföräldrar och kamrater finns med tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn.

Sätt in fotografierna i fotofickor av A4-format eller sätt samman foton till ett A4-ark. Viktigt är att fotona är av bra kvalité.

Vad ni skickar till Adoptionscentrum med vanlig post

 • Rapporter: 1 original av rapporten (glöm inte att signera)
 • Eventuella brev: 1 original
 • Fotografier: 1 uppsättning – se ovan

Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar till Adoptionscentrum.

Försenad uppföljningsrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en rapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.

Ukrainskt medborgarskap 

Barnet kommer automatiskt att behålla det ukrainska medborgarskapet till sin 18-års dag. När barnet fyller 18 år kan det välja att säga upp det ukrainska medborgarskapet genom att ansöka om det på Ukrainas ambassad. Observera att ambassaden föredrar att man gör det personligen på ambassaden, men det går också att göra genom ombud.

OBS! Om man inte säger upp medborgarskapet när man fyller 18 år räknas man som ukrainsk medborgare i Ukraina.