Stöd till utredare

Adoptionscentrum har 50 års erfarenhet av internationella adoptioner. Det innebär bland annat att vi har stor kunskap om hur medgivandeutredningar tas emot i utlandet.

Vår förhoppning är att de erfarenheter vi samlat på oss genom åren kan komma till nytta för dig som arbetar med utredningar, och ge en inblick i hur kulturella och språkliga skillnader påverkar de beslut som fattas i de länder vi arbetar i.