Hjälp barn hem

Adoptionscentrum är helt beroende av dina gåvor. Ditt stöd är en förutsättning för att våra samarbetsparters runt om i världen ska kunna fortsätta sin dagliga kamp för utsatta barns rättigheter.

Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa barn är Adoptionscentrums stiftelse för insamling till utvecklingsprojekten. Föräldralösa barn har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, SFI. SFI granskar vår bokföring och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi lovat givarna.

Föräldralösa barn Plusgiro 90 09 89 -5  eller Bankgiro 900 -9895

Så här används din gåva

De insamlade pengarna används som egeninsatser i våra Sidafinansierade projekt. För varje insamlad krona skjuter Sida till nio. Vi kan på så sätt genomföra större insatser för att bidra till bestående förändringar för kommande generationer barn.  Adoptionscentrum ansöker om projektbidrag hos Forum Syd som bedömer ansökan åt Sida, utbetalar beviljade medel och övervakar projektets genomförande.

Vi genomför även projekt med stöd från Radiohjälpen och Världens barn. Några mindre insatser får även en direkt finansiering av Föräldralösa barn.

Det här kan Adoptionscentrum göra för......

...100 kronor: Ge ett övergivet barn möjlighet att hitta sina släktningar och ett hem.

...168 kronor : Ge en ung mamma bättre förutsättningar att behålla sina barn.

...20 kronor: Ge fattiga kvinnor möjlighet att odla grönsaker till sina barn.