Att få ett värde och en plats i en familj

Kenya Startdatum: 2009-05-01

Drygt 100 funktionshindrade barn får bättre livsvillkor tack vare stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens värde och behov. Familjemedlemmar och sjukvårdare tränas i att stimulera deras utveckling.

Stödgrupperna består av personer som har erfarenheter av funktionshindrade barn i sina egna familjer. På detta sätt bygger de förtroende när de tar upp värderingsfrågor eller ger praktiska tips och träning. Ett nätverk för föräldrar med funktionshindrade barn har bildats. Stödgrupperna har etablerat kontakter med byledare och andra betydelsefulla personer i samhället, vilket leder till acceptans för deras arbete.

Organisationen Maisha Kara Trust leder och utbildar gruppmedlemmar. Även utbildning för barnskötare genomförs och ett kontaktnät för dem har bildats. Det nuvarande medicinska resurscentret rustas upp så att barnen får bättre sjukvård. Centret kan också bli en samlingspunkt för barnen och de vuxna som sköter och stödjer barnen. Det är Adoptionscentrums första samarbete med Maisha Kara Trust, projektet finansieras av Radiohjälpen.

Projekttyper:Förebygga övergivande
Land:Kenya