Att känna mammas kropp är tryggt

Kina Startdatum: 2010-01-01

Det föräldralösa barnets utveckling tar fart på alla områden då nära relationer skapas och barnet får stimulans och fysisk kontakt. Det ser både fosterfamiljer och de pensionerade volontärer som dagligen arbetar med ”sina” barn på barnhem i Kina.

En fostermamma med sitt barn.

Det är barnhem som rekryterar och följer upp fosterfamiljer i Kina. Fosterbarn förblir inskrivna på barnhem tills de är vuxna eller adopterade. Barnhemsledning och personal spelar en avgörande roll i att se och möta barns behov på bästa sätt.

Begreppen ”nära kontakt och berörning” är centrala i en utbildningsserie som Adoptionscentrums samarbetspartner, friviligorganisation Amity, genomför på 15 barnhem i sex kinesiska provinser. Det gemensamma projektet har även utrymme för erfarenhetsutbyten mellan barnhemmen. Samarbetet mellan Amity och barnhemmen har bidragit till att fosterfamiljer finns och att de får medicinskt, pedagogiskt och psykologiskt stöd. I alla sex provinser är ett ”Community Center” skapat. Där träffas fosterfamiljer några gånger i veckan, ibland leker barnen, ibland tränas de utifrån sitt funktionshinder, men oftast är det skönast att bara luta sig mot mammas kropp medan hon pratar med andra.

Amitys volontärer arbetar nära var sitt funktionshindrade barn på barnhem, fem dagar i veckan, åtta timmar per dag. De är pensionerade kvinnor och kallas ”Grandmas”. De upplever en ny mening i sitt liv som fylls med glädje över barnens framgångar.

Amitys hemsida: http://www.amity.org.cn

Projekttyper:Alternativ till barnhem
Land:Kina
Projekttyper:På barnhem