Barnmisshandel stoppas

Sydafrika Startdatum: 2010-04-01

300 traumatiserade barn får ett familjebaserat omhändertagande, bättre stöd och terapi av socialarbetare som har lärt sig nya arbetsmetoder. Lokalsamhällets ledare utbildas och organiseras för att förebygga barnmisshandel och sexuellt utnyttjande.

En modern lagsstiftning med barnrättsperspektiv har antagits i Sydafrika, en enorm utmaning ligger i att implementera den. Kunskaper i lagstiftningen, ledarskap och påverkansarbete är ett effektivt instrument för att en förändring i barns situation sker. Adoptionscentrums samarbetspartner hör till samfundet Apostolic Faith Mission (AFM) och heter AFM Welfare Council. Organisationen använder sig av nätverk av församlingar. 99 medlemmar, varav child-care workers, socialsekreterare och representanter från lokalsamhället, kommer att först utbildas och sedan verka i orter Gauteng och Western Cape. 

Projektet är en del av  AFM Welfare Councils program för bättre omhändertagande och omvårdnad av traumatiserade och misshandlade barn. Programmet använder sig av en social utvecklingsmodell som bygger på lokalsamhällets och individers styrkor. Medvetenheten om barns rättigheter och problematiken med hiv-aids, alkohol och droger förväntas bli en förändringsmotor i lokalsamhällen som på sikt beräknas överta verksamheten.

Projekttyper:Förebygga övergivande
Projekttyper:Alternativ till barnhem
Land:Sydafrika