Hon tvingades tigga, nu får hon gå i skola

Vietnam Startdatum: 2010-01-01

Fattigdom, naturkatastrofer och brist på kunskap om familjeplanering är några av de saker som gör att barn överges

Oanh, Tang och Van bor på barnhemmet Ba Vi, Oanh går i skola, Tang går en matlagningsutbildning och Van ska få lära sig läsa och skriva.

På barnhemmet Ba Vi nära Hanoi i Vietnam har Adoptionscentrum sedan flera år stöttat ett projekt med hjälp av Radiohjälpen. Målet är att barnen som växer upp på barnhemmet ska kunna försörja sig och få ett bra liv efter att de lämnar institutionen som vuxna. Just nu bor det 100 barn på barnhemmet, de flesta av de större barnen är pojkar och före detta gatubarn medan de flesta av de små barnen är flickor. Ibland lämnas spädbarn utanför grindarna eller kommer från sjukhus där de övergivits. Genom projektet får barnen lära sig ett yrke innan de ska lämna barnhemmet och de får även hjälp med att hitta jobb, ofta får de också bo på den arbetsplats man ordnar. Pojkar får ofta lära sig reparera motorcyklar och att snickra, flickorna att sy eller laga mat. Det är barnen själva som fått välja utbildning och utbildningarna har man valt efter efterfrågan på arbetsmarknaden. Man följer sedan upp hur det går för barnen och håller kontakt med dem. Ungefär 75% av barnen som fått en yrkesutbildning har fått jobb efteråt.

Föreståndaren, Mr Tang, berättar att han även stöttar de barn som vill plugga vidare, han kontaktar olika företag och ordnar sponsorer till barnen. Annan verksamhet är att leta upp barnens biologiska föräldrar och om möjligt återförena barnen med dem. Det finns flera lyckade fall där barn har kunnat återvända hem och där familjerna har fått mikrolån för att starta en verksamhet att försörja sig på.

Det finns dock andra tragiska fall där en återförening inte är möjlig. En 11 årig flicka berättar att hennes mamma inte låter henne gå i skolan utan tvingar henne att tigga, därför har hon rymt. En annan flicka såldes till en man av sin pappa när hennes mamma hamnade i fängelse. Dessa barn får nu möjlighet att gå i skola och utbilda sig.

Samarbetsorganisation: Ba Vi

Land:Vietnam
Projekttyper:Efter barnhem