Projektteman

Vi arbetar för att förebygga övergivanden

En ung gravid kvinna som inte får stöd från pappan, sin familj eller samhället. Det är huvudorsaken till att barn överges. De bakomliggande orsakerna kan sökas i fattigdom, hiv/aids, missbruk, kvinnors underordning, våld i familjer eller brist på utbildning.
Med rätt stöd kan den unga mamman behålla sitt barn. Vi samarbetar med organisationer som ger det stödet.

 

Barn ska inte bo på barnhem

Erfarenhet och forskning visar att uppväxt på institutioner är negativ för individen. Vi vill att barnhem skall vara en kort temporär lösning för ett övergivet barn. Där ska arbetet inriktas på att återförena barnet  med familj eller släkt, och om det är omöjligt, försöka hitta en ny familj till barnet, helst i det egna landet. Vi arbetar för att inrikta institutionernas arbete på detta genom utbildning av alla som fattar beslut om barnen och har hand om dem.

Förändrade och förbättrade institutioner

Barn på institutioner är utlämnade till vuxna och deras beslut. Vi vill att dessa vuxna ska känna till barns rättigheter och behov, klarlägga alla barnens identitet, genomföra ordentliga utredningar om varje barn, förkorta vistelsetiderna på institutionerna och arbeta för att slussa ut barnen till familj. Vi vill att äldre barn och ungdomar på institutioner involveras i besluten som rör dem själva. Vi stödjer organisationer och myndigheter som arbetar i den andan.

 

Möjlighet till ett självständigt liv

Barn och ungdomar som lämnar institutioner är ofta mycket ensamma och utsatta. Vi samarbetar med dem som arbetar med att minska ungdomarnas utsatthet, bland annat genom att bygga nätverk kring dem och förbereda dem för ett självständigt liv.