Ecuador

Det finns många barn på barnhem i Ecuador. De flesta har övergivits på grund av fattigdom. En hel del barn har släktingar kvar i livet. Men det finns inga resurser för att leta upp släktingarna eller ge stöd och råd till barnets föräldrar. De föräldralösa barnens situation utreds inte. Många barn blir kvar på barnhemmet tills de blir myndiga. De skulle kunna få växa upp i en fosterfamilj, en ecuadoriansk eller utländsk adoptivfamilj om bara resurser fanns att utreda deras ärenden.