Estland

I Estland finns ca 1.100 övergivna barn på småbarnshem, barnhem och internatskolor. Den materiella standarden på barnhemmen är en av de bästa i hela f.d. Sovjetunionen men nedskärningar i den offentliga sektorn har medfört att logopeder och psykologer ej längre arbetar på barnhemmen. Detta innebär att barnen får mat och den nödvändigaste omsorg men att ingen har tid att arbeta med dem och stimulera deras utveckling. Både estniska och ryska barn finns på de estniska institutionerna. Då estniska par ansöker om att adoptera kan de oftast endast tänka sig estniska bebisar. Detta leder till att barn med annan etnisk tillhörighet och barn över 3 år blir kvar på barnhemmen. Då Estland blev självständigt blev stora delar av den ryska befolkningen statslös. Att utreda barnhemsbarnens status är ett tidskrävande och lågprioriterat arbete i Estland. Antalet barnhemsbarn över 10 år växer ständigt. Då barnen fyller 16 år är det meningen att de ska lämna institutionen de vuxit upp på. Men år av social isolering på barnhem gör att de har svårt att skaffa jobb och bostad och klara sig ute i samhället. Många barnhemsbarn återvänder därför till institutionerna för att söka arbete där eller lämna in sina barn i statlig vård.