Kina

Kina har drygt 1,3 miljarder invånare. Hur många barn som finns på Child Welfare Institutions eller Social Welfare Institutions (där det bor både barn och vuxna) i Kina är inte helt klart. Unicef i Kina uppger att det handlar om ca 700 000. Ca 100 000 barn överges årligen. De flesta större städer har ett barnhem. Barnhemmen tar vanligen emot 40-800 barn. Runt 90 % av barnen har fysiska eller mentala funktionsnedsättningar.

Den kinesiska ettbarnspolitiken är en orsak till att många barn står utan föräldraomsorg. Landsbygdsbefolkningen får i större utsträckning än stadsbor tillstånd att skaffa två barn och minoritetsgrupper är undantagna från enbarnspolitiken. Även par där båda parter saknar syskon kan få rätt att skaffa två barn. Ett annat skäl till att just barn med funktionsnedsättningar överges kan vara höga kostnader för sjukvård.