Ryssland

 Ryssland står ca 1 miljon barn utan föräldrars omsorg. Av dessa bor ca 400 000 barn på småbarnshem, barnhem och skolinternat. Precis som i övriga delar av f.d. Sovjetunionen placeras många handikappade barn och barn med psykiska utvecklingsstörningar på barnhem.

Redan på BB avråder man föräldrar från att ta hand om sina handikappade barn genom att säga att de inte kommer att klara av att ta hand om dem hemma. Budskapet är att det är normalt att lämna bort sitt handikappade barn på en institution. Dessa barn förlorar på så sätt kontakten med sina biologiska föräldrar. På barnhemmen får dessvärre fysiskt handikappade barn nästan ingen stimulans att utvecklas och barnen med psykiska utvecklingsstörningar ses som obotliga fall som endast ”förvaras” på institution.

Biståndsprojekten hjälper till att långsamt förändra dessa förhållanden. Detta sker på många olika sätt. Utbildning av beslutsfattare, barninspektörer, barnhemsföreståndare ger ökad insikt och underlag till diskussioner om förändringar.