Ukraina

Efter Sovjetunionens fall och de nya självständiga ländernas försök till utveckling i riktning mot demokrati och marknadsekonomi har hela det sociala skyddsnätet brustit. Tidigare garanterades barn och ungdomar dagis, skola, jobb. Fritiden upptogs av aktiviteter genom olika massorganisationer. Allt detta är borta och det finns inga ekonomiska resurser till nyuppbyggnad. En mängd organisationer har vuxit upp som gör stora insatser på olika områden. I denna kris har särskilt barn och ungdomarna drabbats hårt.  En del blir gatubarn och en del av dessa har i sin tur rymt från olika institutioner, där förhållandena blivit odrägliga. Samarbete sker med en organisation som arbetar med dessa ungdomar.