Vitryssland

I Vitryssland finns det ca 22 000 barn i statlig vård. Ungefär en femtedel av dem bor på institution, resten i olika typer av familjeplaceringar. Årligen omhändertas runt 4 000 barn i landet, tillfälligt eller permanent. Antalet barn som får någon slags familjeplacering har ökat rejält under senare år, från 58 % av barnen 2003 till ca 80 % 2014. Det handlar om adoptivfamiljer, förmyndarskapsfamiljer, vilket i stort sett uteslutande är släktingar till barnet, ofta far- eller morföräldrar, traditionella fosterhem, som tar emot 1-5 barn, samt familjebarnhem, som tar emot 6-10 barn. Ca 350 barn är också placerade i så kallade barnbyar där de lever under familjelika förhållanden.

Över 80 % av alla de barn som inte har sina föräldrar som vårdnadshavare är socialt föräldralösa. Detta innebär att de har föräldrar som är i livet, men som av en eller annan anledning inte kan eller vill ta hand om dem. Den övervägande orsaken till att barn far illa i hemmet och omhändertas är alkoholproblem hos föräldrarna, men även psykisk sjukdom och andra missförhållanden kan leda till ett omhändertagande.