Zambia

Zambia är ett av världens fattigaste länder. Två tredjedelar av befolkningen lever i svår fattigdom. Hiv och aids är ett allvarligt problem och mer än 15 procent av den vuxna befolkningen lever med hiv eller aids.

Zambia har ratificerat barnkonventionen och de senaste åren arbetat med att utveckla och anta nationella riktlinjer för arbetet med barn utan föräldraomsorg eller i riskzonen att förlora sin familj. En utmaning är nu att se till att dessa implementeras i praktiken och når barn och unga.

Enligt UNICEF är Zambia ett av de länder i världen med högsta andelen föräldralösa barn. Enligt statistik var 15 procent av barnen under 15 år, föräldralösa (en eller två föräldrar döda.)   Antalet föräldralösa och sårbara barn beräknas nu uppgå till 1 200 000 varav 700 000 är relaterade till hiv och aidsepidemin.