Fakta om våra biståndsprojekt

Våra projekt genomförs alltid i partnerskap med lokala organisationer som delar våra mål och värderingar och som på ett strategiskt och långsiktigt sätt verkar för barns rättigheter.

Vi samverkar med organisationer som ställer krav på myndigheter och som kan fungera som en röstbärare för utsatta barn och familjer. Tillsammans skapar vi förutsättningar för bestående förändringar. 

Adoptionscentrum genomför just nu ett 30-tal projekt i 13 olika länder.
Läs mer om projekten nedan.

Adoptionscentrum genomför just nu 25 projekt i 8 olika länder. Läs mer om projekten nedan.

Status: Pågående
Startdatum: 2021-01-01