Flickor och kvinnor har rätt att bestämma om sina kroppar

Indien Startdatum: 2017-01-01

För människor som lever i utsatthet är det svårt att få sina rättigheter tillgodosedda. Detta gäller särskilt flickor och kvinnor. Risken att tvingas sluta skolan i förtid, att giftas bort som minderårig är överhängande i områdena där vår samarbetspartner PECUC arbetar.

PECUC har inom projektet startat grupper för unga kvinnor/mödrar, flickor och pojkar i sex byar utanför Bhubaneswar, Odisha, och två slumområden i staden. En gång i veckan samlas barn- och ungdomsgrupperna, pojkar för sig och flickor för sig. Man har här möjlighet att diskutera alla de frågor som är viktiga och som man kanske har svårt att prata med föräldrar om. Fokus ligger på sexuella och reproduktiva hälsorättigheter, relationer, skolgång och yrkesutbildningsmöjligheter. De unga kvinnorna samlas i sina grupper en gång i månaden. Här handlar det mycket om att stärka gruppen så att de kan komma till rätta med det våld som många utsätts för i familjen, lyfta frågan om familjeplanering, säkra förlossningar och informera om olika bidrag och program som finns att tillgå i samhället.

PECUC arbetar även med miljöfrågor och för det arbetat har man startat särskilda ungdomsgrupper som verkar för att informera om frågor som miljöförstöring, sophantering mm och främja en god miljö i sitt närområde.

Samarbetsorganisation: Pecuc, People’s Cultural Centre

Projekttyper:Förebygga övergivande
Land:Indien