Barns rätt till utbildning och hälsa

Vietnam Startdatum: 2021-01-01

Women´s Union, Hue kommer att arbeta för att stärka barns rättigheter i tre bergskommuner där minoritetsbefolkningen är i majoritet.  I detta nystartade projekt samarbetar WU Hue med de lokala myndigheterna för att stärka både sin egen och deras kapacitet i att kunna lyfta sexuella och reproduktiv hälsa för ungdomar på den politiska agendan och få till en strukturell förändring.   En kartläggning över situationen kommer att göras för att relevanta aktiviteter ska implementeras 2022 och framåt.

Intern avdelning:Bistånd
Land:Vietnam