Alla barn har rätt till utbildning

Vietnam Startdatum: 2021-01-01

Provinsen Lao Cai som ligger i nordöstra Vietnam, gränsar mot Kina och är en av de fattigaste provinserna i landet. Målgruppen för den här insatsen är fattiga kvinnor och barn tillhörande etniska minoriteter som lever i svårtillgängliga bergsområden. Generellt har kvinnorna låg status och liten tillgång till kunskap och utbildning. Det är fortfarande vanligt att flickor gifter sig redan i tonåren och många har bara gått i skola i några år.

Projektet kommer nå 300 barn och deras mammor som på olika sätt kommer att få information och kunskap om sina rättigheter med särskilt fokus på utbildning och hälsa. De kommer få veta vart de ska vända sig och hur man kan påverka beslutsfattare och myndigheter för att få till förändringar och förbättra sina liv.

Intern avdelning:Bistånd
Land:Vietnam