Ungas rätt till skydd

Vietnam Startdatum: 2021-01-01

2021 är det sista året i ett femårigt projekt för att stärka ungdomar och unga kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i provinsen Soc Trang i södra Vietnam. Särskild fokus är att arbeta mot könsbaserat våld och barns rätt till skydd mot alla former av övergrepp.  Målgrupperna är socialt utsatta ungdomar och föräldrar i My Ti distriktet samt myndighetspersoner samt barn som övergivits och omhändertagits av Pagodas.

 

 

Intern avdelning:Bistånd
Land:Vietnam