Colombia

Colombia befinner sig idag i en svår ekonomisk och social situation med våld, migration, splittring av familjer och arbetslöshet. Många hamnar utanför hälsovårds- och utbildningssystemet. Det finns många övergivna barn i Colombia. Antalet ensamstående mammor och antalet barn som överges ökar ständigt.

Adoption är fortfarande inte en helt accepterad form för familjebildning. Det finns fördomar om barnhemsbarnens ursprung. Trots att antalet barn på barnhem ökat på sistone, har de inhemska adoptionerna minskat. Det stora antalet barn på barnhem gör att mångal barn får vistas länge på institution i väntan på social och juridisk utredning och eventuell placering i familj.