Filippinerna

Den filippinska regeringen har antagit en policy för de-insitutionalisering. Trots detta fortsätter placering på institution vara den mest använda metoden för utsatta och övergivna barn.

Det finns många övergivna barn på barnhem i Filippinerna. På ett statligt barnhem på Filippinerna bor minst 100 barn med olika bakgrunder. De flesta av barnen har upplevt många svårigheter, våld eller ett liv på gatan. Med så många barn boende på samma ställe samtidigt är det inte möjligt att ge alla barn den kärlek och uppmärksamhet som de behöver.

Många barn blir kvar på barnhemmet under många år beroende på brister i kunskap och resurser i att utreda barnets situation.