Indien

Var 20:e barn överges på BB av sociala och ekonomiska orsaker. Barnen som omhändertas kommer från fattiga förhållanden. Ofta är det barn till ensamstående mödrar. På grund av hemgiftsystemet är det främst flickor som överges. Barn som växer upp på barnhem har svårt att klara sig ute i samhället då det vid 16 års ålder är dags att lämna hemmet.