Serbien

Det finns barn i Serbien som inte lever tillsammans med sina föräldrar utan växer upp på barnhem. Barnen har antingen övergivits av sina föräldrar eller omhändertagits av de sociala myndigheterna. Anledningen till att barnen överges är främst relaterat till fattigdom, men även kulturella och sociala förhållanden leder till att barn överges. Det kan t.ex. vara svårt att bli accepterad som ensamstående mamma i vissa delar av landet.

Barnhemmens första prioritet är att se till att barnen får mat och den basala vårdnaden, och det finns lite utrymme för individuellt stöd och omsorg. När barnen blir 21 år förväntas de klara sig själva. Det är dock svårt för ungdomarna att ordna arbete och bostad vilket leder till att en del av dem kan hamna i kriminalitet och trafficking för att kunna försörja sig.