Sydafrika

Sydafrika är ett av världens mest ojämlika länder. Arbetslöshet, kriminalitet och korruption utgör stora problem. Stora skillnader finns även mellan landsbygden och städerna.

Sydafrika arbetar inte endast med arvet efter apartheid utan den mest överhängande problematiken är hiv-aids katastrofen.  Med hjälp av korrekt medicinsk behandling, vård och omsorg kan dessa barn få en drägligare tillvaro.

Också andra barn behöver samhället stöd, än de som förlorar sina föräldrar i aids, sexuellt utnyttjade barn, familjeproblem och barn som överges eller riskerar att överges av olika andra orsaker. För de som arbetar inom barnavårdsområdet är de stora utmaningarna framöver att höja kompetensen och standarden på den verksamhet som bedrivs för att klara av den enorma katastrof landet står inför.