Vietnam

Vietnam är ett land i stark förändring. Ekonomiskt går landet framåt, men klyftorna mellan rika och fattiga ökar samtidigt som sammanhållningen i det gamla jordbrukssamhället luckras upp.

Juridiskt sett är vietnamesiska kvinnor jämställda med männen, men traditionellt har kvinnan i Vietnam lägre status än mannen. Kvinnorna har även ganska liten makt över ekonomiska tillgångar, t ex äger kvinnor mark i liten utsträckning. I samband med konflikter inom familjen, separation eller skilsmässa, riskerar därför kvinnan att hamna i underläge. Kvinnor har även ofta lägre utbildning än män.

Ensamstående kvinnor har mycket små möjligheter att försörja sina barn. För att förhindra att barn överges och hamnar på barnhem inriktas flera av våra biståndsinsatser mot stöd till kvinnor och att öka kunskapen om kvinnors och barns rättigheter. I dessa projekt har vi Womens Union i olika provinser som samarbetspart. Genom att öka kompetensen hos organisationen, kan den i sin tur hjälpa och stödja andra kvinnor i den provinsen.

Många barn växer fortfarande upp på barnhem. Vi vet av erfarenhet att de barnen har svårt att etablera ett normalt liv ute i samhället när de blir vuxna. De saknar ett kontaktnät utanför barnhemmets väggar och är mycket dåligt förberedda för att klara liv på egen hand. De har inte heller fått någon yrkesförberedande utbildning. Därför har vi projekt för att stödja dem, ge dem ett yrke och hjälpa dem att få jobb.