Zambia

Zambia är ett av världens fattigaste länder. Två tredjedelar av befolkningen lever i svår fattigdom (mindre än en S-dollar per dag. Hiv/aids är ett allvarligt problem och mer än 15 procent av den vuxna befolkningen är smittade. Zambia har ratificerat barnkonventionen.

Situationen för föräldralösa barn i Zambia är oroväckande. Enligt UNICEF är Zambia ett av de länder i världen med högsta andelen barn som förlorat sina föräldrar. Enligt statistik var 15 procent av barnen under 15 år, föräldralösa (en eller två föräldrar döda.)   Antalet föräldralösa och sårbara barn beräknas nu uppgå till 1 200 000 varav 700 000 är relaterade till hiv/aidsepidemin.  Flickor i allmänhet och föräldralösa flickor i synnerhet är särskilt utsatta för övergrepp av olika slag, vilket i sin tur gör dem särskilt sårbara för risken att smittas av hiv.