Adoptionscentrums biståndspersonal

Stiftelsen Föräldralösa Barn har ingen anställd personal. Adoptionscentrum som driver de biståndsprojekt som finansieras av insamlade medel har administrativ personal anställd för att säkerställa att projekten bedrivs etiskt och effektivt.
Vi har två medarbetare i utlandet.

 • Bistånd
  • Christina GibsonProgram Handläggare
   Christina Gibson

   E-post
   christina.gibson@adoptionscentrum.se

   Telefon
   08-587 499 57

   Land
   , ,

  • Eva-Maria RaskProgram Handläggare
   Eva-Maria Rask

   Hon är ansvarig för biståndsprogrammet med Forum Syd och kontakter rörande bistånd/avdelningar.

   Hon sitter även med i Föräldralösa Barns styrelse, för utförlig information se styrelse.

   E-post
   emr.adoptionscentrum.se

   Telefon
   08-587 499 67

   Land

  • Linh Tu TrinhMedarbetare utland
   Linh Tu Trinh

   Linh är vår medarbetare som samordnar projekten i Vietnam.

   Hon nås via emr@adoptionscentrum.se

  • Magnus von HeidemanController
   Magnus von Heideman

   E-post
   magnus.von-heideman@adoptionscentrum.se

   Telefon
   08-587 499 07

  • Ruby RouthMedarbetare utland
   Ruby Routh

   Ruby är vår medarbetare som samordnar projekten i Indien.

   Hon nås via emr@adoptionscentrum.se

  • Ulrika ÖbergProgram Handläggare
   Ulrika Öberg

   E-post
   ulrika.oberg@adoptionscentrum.se

   Telefon
   08-587 499 46

   Land